خدمات حرفه ای موسسه حسابرسی بهراد مشار

بهراد مشار مجموعه‌ای گسترده از خدمات حسابرسی را ارائه می‌دهد. تیم حرفه‌ای موسسه با مهارتها و ظرفیتهای متنوع قادر به انجام حسابرسی هرگونه سازمان با پیچید‌گی‌های خاص از جمله حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس می‌باشد.

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی بهراد مشار از پیشگامان حرفه در ایران است و مجموعه وسیعی از خدمات حسابرسی، مالیاتی، حسابداری و مشاوره مالی و مدیریتی ارائه می‌دهد.
از زمان تاسیس خدمات فوق به بسیاری از سازمانهای بزرگ و متوسط ایرانی و بین‌المللی فعال در جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.

وظیفه ما

هر سازمانی اهداف تاثیر گذاری را برای کسب موفقیت دنبال می‌کند. رمز موفقیت شناسایی فرصتها و تصمیم درست در زمانهای حساس است. وظیفه ما، ارائه خدمات حرفه‌ای به مشتریان با بالاترین سطح استانداردها و با رعایت اصول حرفه‌ای در تشخیص عملی ساختن این فرصتهاست. آموزش کارکنان با بهترین امکانات موجود مطابق با استانداردهای داخلی و بین‌المللی بوده و موسسه ما از موفق‌ترین سازمانهای بهره‌مند از کارکنان حرفه‌ای آموزش دیده می‌باشد.

چشم انداز ما

چشم انداز ما ارائه خدمات حرفه‌ای با کیفیت بالا مرتبط با فعالیتهای مشتریان می‌باشد.