حسابرسی

بهراد مشار مجموعه‌ای گسترده از خدمات حسابرسی را ارائه می‌دهد. تیم حرفه‌ای موسسه با مهارتها و ظرفیتهای متنوع قادر به انجام حسابرسی هرگونه سازمان با پیچید‌گی‌های خاص از جمله حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس می‌باشد.

خدمات حسابرسی ما مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی حسابرسی شرکتها در چهارچوب استانداردهای گزارشات مالی بین‌المللی (IFRS) می‌باشد.

نظریه‌های حسابرسی ما، بر مبنای اصول رعایت اخلاق حرفه‌ای، استقلال کاری و حرفه‌ای استوار بر رسیدگی به حسابها و صورتهای مالی مطابق با بالاترین استانداردهای داخلی و بین‌المللی می‌باشد.

حسابرسی داخلی

مجموعه حرفه‌ای موسسه عملکرد بخش حسابرسی داخلی شرکتها را بررسی نموده، با ارزیابی و تشخیص میزان کیفیت کنترلها، توصیه‌های لازم جهت بهبود روشها، راندمان کار و تاثیرگذاری فعالیتها بر مبنای ساختار و اهداف سازمان را ارائه می‌دهد.


امور مالیاتی

دایره تخصصی مالیاتی ما، راهنمای سازمان شما در سیاستهای مالیاتی جهت بهره‌مندی از مزایای مالیاتی و همچنین اطمینان از رعایت و انطباق فعالیت شما در چهارچوب مقررات مالیاتی می‌باشد.

این خدمات شامل رهنمودها در تهیه و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، محاسبه مالیات از منابع مختلف درآمد و اطمینان از رعایت سایر مقررات و تعهدات مالیاتی منجمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی مربوط به اشخاص ثالث می‌گردد.

طبق مقررات پیش‌بینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم موسسه بهراد مشار از موسسات مورد تایید برای انجام حسابرسی مالیاتی و ارائه گزارش مالیاتی می‌باشد.


ارزیابی سهام و سرمایه گذاری

مجموعه متخصص این موسسه آماده ارائه خدمات مربوط به ادغام و خرید شرکتها، ارزشیابی سازمانها و سیاستهای ارزیابی سهام، ارزیابی سرمایه‌گذاری (Financial Due Diligence) می‌باشد.

متخصصین ما به سازمانها و افراد خدمات حرفه‌ای ارزیابی سهام، ارزیابی داراییهای مشهود و نامشهود، تجدید سازمان شرکتها و عضویت در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می‌کنند.

پیشینه ما در شناخت و تجربیات مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری سازمانها و ارائه خدمات منحصر به فرد در حیطه فعالیت مشتریان گویای توانائیهای حرفه‌ای این موسسه است.


حسابداری و طراحي سيستمهای مالی و مدیریتی

بسیاری از سازمانها به طور روزافزون متمایل به انجام خدمات حسابداری و مالی خود توسط اشخاص ثالث گردیده‌اند. ما به شما در ارائه خدمات حسابداری و مالی با بالاترین استانداردهای حرفه‌ای و با هزینه منطقی و متناسب با این خدمات اطمینان می‌دهیم.

بخش تخصصی موسسه بهراد مشار این خدمات را شامل مجموعه‌ای از تنظیم اسناد حسابداری، ثبت دفاتر قانونی، کنترل حسابهای بانکی و نقدی، انبارها، تهیه و تنظیم لیستهای حقوق و نهایتاً تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، ارائه می‌دهد.


مشاوره مالی و مدیریتی

موسسه قادر به ارائه مشاوره‌های مدیریتی در امور مدیریت نقدینگی، وامها، پیش‌بینی‌های بودجه و مالی و تدوین و کاربرد مراکز مسئولیتی درآمد، هزینه و حسابداری صنعتی می‌باشد.

ارائه بسته‌های مالی/تجاری به فراخور نوع فعالیت و تجارت سازمانها از جمله خدمات حرفه‌ای مشاوران موسسه می‌باشد.