خدمات موسسه بهراد مشار از زمان تاسیس در برگیرنده طیف وسیعی از فعالیتهای مشتریان بزرگ و متوسط در بسیاری از حوزه‌های صنعت از جمله نفت و گاز، فلزات، نساجی، مواد غذایی و داروئی، مصالح ساختمانی و همچنین فعالیتهای خدماتی از جمله موسسات مالی و بیمه، سرمایه‌گذاری، پیمانکاری، تعمیرات و نگهداری و خدمات پشتیبانی بعد از فروش بوده است.